PDF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Tóthné Kalina Ágnes (5600 Békéscsaba, Kazinczy ltp. 25A 3.em 10,

adószám: 56479333-1-24, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház

használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor

vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező

érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag

elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),

magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Tóthné Kalina Ágnes

A szolgáltató címe: 5600 Békéscsaba Kazinczy ltp. 25a 3 em.10

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: agneseviragai@gmail.com

Adószáma: 56479333-1-24

Telefonszáma: +36703921236

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

Engedély száma:

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Cégnév: BlazeArts Kft.

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Cégjegyzékszám: 03-09-109150

Adószám: 12539833-2-03

Közösségi adószám: HU12539833

 

Alapvető rendelkezések

 

1.1.  ​A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről,

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

1.2.  Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3.  A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4.  Rendelkezésre állás.

 

Adatkezelési szabályok

 

1.5.  Az adatvédelmi tájékoztató itt tekinthető meg: https://agneseviragai.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

1.6.  A webáruházban megjelenített termékek, csak online vásárolhatók meg.

A megjelenített ár tartalmazza az Áfá-t, a termék csomagolási díját, de a házhozszállítás díját nem.

1.7.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a

valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

 

1.9.  A terméket a kiválasztás után, a megfelelő ikon segítségével helyezhetjük a kosárba.

A kosár tartalmát a (kosár ikon) megnyomása után tekinthetjük meg.  A megvásárolni kívánt terméket itt megvásárolhatjuk, miután kitöltöttük a jobb oldalon található adatlapot. A adatlapon olyan személyes adatokat kell rögzítenünk, amik szükségesek a termék célba juttatásához. Vannak kötelező és nem kötelező mezők. Az űrlap alján, ha szükségét érezzük, regisztráltathatjuk adatainkat. Ez több előnnyel jár, ha visszatérő vásárlók szeretnénk lenni, saját fiókunk lesz, ahol megtekinthetjük korábbi vásárlásainkat, illetve igénybe vehetünk kedvezményeket, későbbi vásárlásainkhoz.

A Fogyasztó az adatlap kitöltésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációhoz és a teljesítéshez szükséges adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és a vonatkozó jogszabályok alapján a teljesítés érdekében kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az ide vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató itt tekinthető meg: https://agneseviragai.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

1.10.  Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

1.11.  Fizetési lehetőségek feltételek, szállítási módok leírása.

A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak az áfa-t tartalmazzák, bruttó árak.

A kiválasztott termék árát, átutalással lehet fizetni, az ehhez szükséges információk rendelkezésre állnak a pénztár oldalon.

A megvásárolt termék szállítása általánydíj kifizetésével és annak teljesítése postai illetve csomagküldő szolgáltatás igénybevételével történik.

 

1.12.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének

megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől

számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48

órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati

kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása

akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor

az számára hozzáférhetővé válik.

 

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 

1.13.  A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött elektronikus szerződés a megrendelés elküldése gombbal írásban megkötöttnek minősül.

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását.

1.14.  Általános teljesítési határidő, a fizetés visszaigazolástól számított 14 munkanapon belül.

Fizetési határidő 8 nap.

1.15.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót

haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,

de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése

Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

 

1.16.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt

termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,

visszaküldheti a megrendelt terméket. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

1.17.  Az elállási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozat minta megtalálható 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében. A nyilatkozatot kitöltve el kell juttatni a Szolgáltató címére:

Tóthné Kalina Ágnes, 5600 Békéscsaba Kazinczy ltp. 25a 3/10, e-mail cím: agneseviragai@gmail.com

Az elállási jog érvényessége esetén a termék kifizetett árát, a szállítási költséggel együtt a Szolgáltató 14 napon belül visszafizeti.

 

Garancia

 

1.18.  Termékeinkre a szállítás közbeni megrongálódás esetén nem vállalunk garanciát.

Egyéb esetben, garanciát abban az esetben vállal a Szolgáltató, amennyiben az egyértelműen a készítés közbeni hibából fakad.

 

Panaszkezelés

 

1.19.  A vásárló a  termékkel, kapcsolatos panasszal az alábbi e-mail címen élhet:

agneseviragai@gmail.com

 

Vegyes rendelkezések

 

1.20.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

Békéscsaba, 2020. július ​hó 03 ​nap