Általános teljesítési határidő, a fizetés visszaigazolásától számított 14 munkanapon belül.

Fizetési határidő 8 nap.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A szállítás a fizetést követően, postai úton illetve csomagküldő szolgáltatás igénybevételével történik.